Dit effect heeft stress op onze hersenen

Stress heeft een negatieve impact op onze gezondheid, maar ook op de omvang van onze hersenen.
Vooral vrouwen die veel stress ervaren kunnen een kleiner brein hebben dan dames die beter kunnen ontspannen. Dat suggereert een Amerikaans onderzoek, verschenen in het wetenschappelijk tijdschrift Neurology.
Bij de studie waren meer dan 2.200 volwassenen met een gemiddelde leeftijd van 48 jaar betrokken, die ook deelnamen aan het cardiovasculaire onderzoek: de zogenoemde Framingham Heart Study. Elke proefpersoon onderging aan het begin van de observatie een psychologisch onderzoek, waarbij geheugen en denkvaardigheden werden getest. Acht jaar later werden dezelfde aspecten opnieuw gemeten. Bij de deelnemers werd ook een bloedstaal afgenomen om de cortisolniveaus (stresshormonen) te kunnen waarnemen. Ze moesten ook onder de scanner om het volume van hun brein in beeld te brengen.
Vooral vrouwen
Na de testperiode vonden de onderzoekers – vooral bij vrouwen – een verband tussen verhoogde cortisolspiegels en een kleiner hersenvolume. Deelnemers die veel stress hadden, scoorden minder goed op cognitieve testen. En dat terwijl geen van de proefpersonen symptomen van dementie vertoonde.
Het onderzoek heeft enkele beperkingen. Zo werd enkel gezocht naar een verband, maar is er geen informatie over oorzaak en gevolg. De onderzoekers maten tijdens de onderzoeksperiode slechts eenmaal het cortisolgehalte in het bloed, waardoor ze de evolutie ervan niet konden beoordelen. Daarnaast waren de deelnemers allemaal blank en afkomstig uit dezelfde streek, wat de studie niet representatief maakt voor de volledige Amerikaanse bevolking.
Verlagen stresshormoon
Hoofdonderzoeker Sudha Seshadri, een neuroloog verbonden aan de universiteit Texas, suggereert ondanks de tekortkomingen van de studie een zorgwekkende link tussen stress en veranderingen in het brein. “Ik kan niet met zekerheid zeggen dat het verlagen van cortisol voordelen zal bieden, maar deze resultaten zijn alvast reden om het verder te onderzoeken.” Seshadri raadt mensen die zich gestresseerd voelen aan om manieren te zoeken om te ontspannen. Van meditatie, yoga, beweging en voldoende slaap is de stressverlagende werking reeds bekend.

Uit Gazet Van Antwerpen, 25 oktober 2018